I made this widget at MyFlashFetish.com.

Jumaat, 18 Mac 2011

Bilangan 15: Panduan Menulis Sajak 1

Memahami dan menguasai penggunaan gaya bahasa
Gaya bahasa adalah cara bagaimana penyakan menyampaikan idea atau pemikiran dalam sajak. Jadi, untuk menyampaikan idea dan pemikirannya, perkara asas penulis perlu tahu, faham dan menguasai aekurang-kurangnya LIMA unsur gaya bahasa kiasan, iaitu metafora, personifikasi, simili, hiperbola dan anafora.
Metafora:
Sejenis unsur kiasan yang dibuat dengan menyakan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang lain. Kiasan yang digunakan menunjukkan perbandingan sesuatu yang abstrak dengan objek yang nyata

Personifikasi:
Digunakan bertujuan untuk memberi suatu gambaran 'manusiawi' atau sifat orang kepada sesuatu benda yang lain.

Simili:
Gaya bahasa perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain secara langsung bagi menunjukkan perkara asal disifatkan mempunyai ciri yang sama dengan apa yang dibandingkan.
Hiperbola:

Menunjukkan kiasan perbandingan yang melampau. hiperbola terletak dalam kategori gaya bahasa retorik.

Anafora:
pengulangan kata pada awal baris. Gaya bahasa ini jika digunakan akan menambahkan kesan estetik yang ada pada pengucapan sajak.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan